Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Bay với hạng dịch vụ cao hơn trên các chuyến bay quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Đóng

Hạng đặt chỗ sau đây sẽ không áp dụng Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL.

Hạng đặt chỗ X: Không áp dụng trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Thông tin quan trọng

Đóng
 • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON
  Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.
 • Hãy sử dụng số dặm của bạn tại sân bay vào ngày bay!

Please scroll horizontally.

Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL là gì?

Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL cho phép bạn đổi dặm bay để nâng lên hạng dịch vụ kế tiếp cao hơn so với hạng dịch vụ được ghi trong vé đã mua.

Tổng quan

Các đường bay áp dụng

Những đường bay quốc tế của hãng hàng không thuộc JAL Group sau đây được sử dụng phần thưởng nâng hạng.

 • Japan Airlines (JAL)
 • Các chuyến bay không có hạng dịch vụ cao hơn sẽ không được áp dụng.
 • Phần thưởng nâng hạng không áp dụng trên các đường bay nội địa Nhật Bản.
 • Phần thưởng nâng hạng không áp dụng trên các chuyến bay liên danh do hãng hàng không khác khai thác hoặc trên các chuyến bay liên danh do JAL khai thác nhưng mang số chuyến bay của hãng hàng không khác.
 • Các chặng bay khác có thể không được áp dụng phần thưởng. Các chuyến bay và đường bay không được áp dụng có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Vé áp dụng Phần thưởng nâng hạng

Vé áp dụng nâng hạng
Các vé có hạng đặt chỗ được in trong cột HẠNG sau đây.

Hạng Thương gia > Hạng Nhất

Hạng đặt chỗ J/C/D/I

Hạng Phổ thông / Hạng Phổ thông đặc biệt > Hạng Thương gia

Hạng đặt chỗ W/R/Y/B/H/K

Hạng Phổ thông > Hạng Phổ thông đặc biệt

Hạng đặt chỗ Y/B/H/K

Vé không áp dụng nâng hạng
Giá vé bao gồm gói du lịch cá nhân hoặc theo đoàn, giá vé giảm đặc biệt, vé thưởng JMB và vé có điều kiện đặc biệt.

 • Đối với các hạng đặt chỗ khác, ngoại trừ hạng J và Y, nâng hạng không áp dụng cho các chuyến bay đi theo Gói linh động quốc tế​(từ Nhật Bản) hoặc các sản phẩm du lịch trọn gói quốc tế
 • Một số loại giá vé không được áp dụng nâng hạng, cho dù hạng đặt chỗ đủ điều kiện được in trên vé.
 • Số lượng ghế dành để nâng hạng có hạn và có thể đã hết ghế trống ngay cả khi bạn đã mua vé đủ điều kiện.

Please scroll horizontally.